Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Hvor mange amigabrukere er vi?

Fornuftige eller fornuftsstridige argumenter? Døm selv!


Amiga salgstall:Hvor mange amigabrukere er vi?

Informasjon om salgstall for Amiga på verdensbasis kan mangle på mange måter.Likevel finnes det noen tall som indikerer hvor mange som ble solgt underCommodores tid. Disse tallene viser kun offisielle tall, tallet på Amigaerpå verdensbasis har blitt estimert å være 4 ganger høyere.

Bladet Amiga Format indikerer i utgaven for juni 1993 en sum på 4.850.000amigabrukere på verdensbasis. Men det bør legges til at de matematiskemetodene brukt av bladet er høyst usikre, fint sagt.

Nord-Amerika 700.000
Australia & New Zealand 350.000
Storbrittania 1.500.000
Tyskland 1.300.000
Frankrike 250.000
Italia 600.000
Andre europeiske land 150.000
Resten av verden 0

Et annet amigablad kom med en lignende kalkyle, men sørget for enfordeling på ulike europeiske land.

Storbrittania 1.500.000
Tyskland 1.400.000
Italia 700.000
Frankrike 275.000
Skandinavia 90.000
Benelux 45.000
Nord-Amerika 600.000
Resten av verden 400.000

Denne fordelingen på ulike land er åpen for fortolkning og kan aldribli nøyaktig fastslått. En fordeling av disse tallene på hvilkemodeller som ble solgt kan fortolkes likeså.

En av de få folkene som gjorde slik informasjon tilgjengelig varDr. Peter Kittel, som jobbet for Commodore Tyskland til det siste.Han sannsynliggjør at det er solgt totalt 5.292.200 amigamaskinerpå verdensbasis, og bryter disse igjen ned i følgende modeller solgti Tyskland, basert på lagrede serienumre fra maskiner solgt før31. desember 1993 (Kilde: Markedsavdelingen, Commodore Frankfurt)

Tyskland

Amiga CD32 25.000
Amiga CDTV 25.800
Amiga 500 1.081.000
Amiga 500+ 79.500
Amiga 600 193.000
Amiga 1000 27.500
Amiga 1200 95.500
Amiga 2000 124.500
Amiga 3000 8.300
Amiga 4000/030 7.500
Amiga 4000/040 3.800
Amiga 3000T ca. 6000
Amiga 3000T-040(030 CPU ikke tilgj.) ca. 80
A1060 Sidecar ca. 3-5000

Man ser her at det er 10 ganger flere A500 (og A500+) i Tysklandenn Amiga 1200s! Dette utgjør en sum på 1.677.480 Amigaer solgt iTyskland (ekskludert A1060 sidecar).

Årlig statistikk

Den årlige statistikken er ikke komplett, men en kombinasjon av pressemeldingerog annonser i blad gir noen spor på hvor mange maskiner som ble solgt et spesielt år.På nåværende tidspunkt dekker dette bare 1992.

Storbrittania - salg pr. år

År Modell Enheter solgt
Juli 1987 - Juni 1988 A500 40.000
Juli 1988 - Juni 1989 A500 160.000
Juli 1989 - Juni 1990 A500 200.000
Juli 1990 - Juni 1991 A500 250.000
Juli 1991 - Juni 1992 A500/A600 300.000

Kilde: Amiga Format Annual 1993

Salg på verdensbasis pr. år

År Modell Enheter solgt

1992
A600 200.000
A1200 44.000 (Okt.-Des.)
Andre Amigaer 146.000

1993
A1200 100.000 (Jan.-Aug.?)

Kilde 1992: Amiga Format Mai 1993
Kilde 1993: Amiga Format September 1993

Alt ovenstående er oversatt fra www.amiga.emugaming.com/sales.html

Alt nedenunder er personlige resonnementer for egen regning.

Alt ovenstående er tall innhentet inntil 1993 og er basertpå Commodores virksomhet.

Ettersom Dr. Peter Kittel burde være en av de fremste til å synse noeom antall amigamaskiner på verdensbasis, så la oss ta utgangspunkt i dette tallet.Altså: Inntil 31. desember 1993 var antallet solgte amigamaskiner ca. 5.3 millionerpå verdensbasis. La oss videre anta at antall solgte amigamaskiner for Skandinaviaer rundt 90.000 stk. inntil samme dato. Videre kan vi anta at Amiga Tech. og Escom produserte rundt 200.000 maskiner i årene etterpå. Dette er et svært forsiktig anslag.

Dermed kan man anta at antallet amigamaskiner på verdensbasis er rundt 5.5 millioner,hvorav rundt 100.000 av disse er i Skandinavia.

Om vi ser på folketallet i de skandinaviske landene, er de nogenlundeslik fordelt:

Norge 4,5 millioner
Sverige 9,0 millioner
Danmark 5,0 millioner
Finland 5,0 millioner

Norge har altså ca. 20 % av innbyggertallet i Skandinavia, etter atvi regner litt på dette.

Hvor mange amigabrukere er vi i Norge?Vårt lille blad hvor jeg er redaktør har pr. dags dato ca. 50 abonnenter.polarBoing.no har ca. 150 medlemmer pålogget hvorav de fleste har Amiga, i allefall vil nok mange av disse ha.I tillegg kan det anslåes at 100-200 stk. bruker Amiga uten å være tilknyttetnoen av disse kanalene.Når det gjelder amigabladet Amitopa er det usikkert hvor mange abonnenter de har,redaktøren opererer med forskjellige tall.I tillegg vet vi fra en sikker kilde at samme kilde opererer med 200 aktiveamigabrukere.Noen av ovenstående er selvsagt de samme personene.Og i tillegg har nok de fleste personene flere Amigaer hver.

Summa summarum: Om vi regner 2.0 Amigaer i gjennomsnitt på hverperson og 350 forskjellige amigaeiere, hvorav halvparten aktive,så er det nok ikke å ta for hardt i når man kan si at ca. 350 Amigaerenda er i jevnlig bruk i Norge enda den dag i dag.Dessuten er nok enda like mange til i periodisk bruk.

Norge hadde 20 % av befolkningen i Skandinavia.Ergo bør vi ha 20 % av amigasalget, og ergo også20 % av aktive amigabrukere i Skandinavia.Alt dette selvfølgelig veldig rundt regnet!

Alt dette burde tilsi ca. 1750 skandinaviske aktive amigamaskiner i bruk.Om vi i tillegg tar høyde for at Norge har dobbelt så mange maskiner somgjennomsnittlig i Skandinavia, lander vi på rundt 900 amigamaskiner iaktivt bruk i Skandinavia. Vi har her svært stor takhøyde i vurderingene,men dette anslaget er nok garantert ikke for høyt!

Om vi nå tar høyde for at Skandinavia har rundt 1,8 % av amigasalgetpå verdensbasis, så påstår vi forsiktig at Skandianavias 900 aktive amigamaskinerogså utgjør 1,8 % av de aktive amigamaskinene på verdensbasis, og kommer etternoen kalkyler fram til følgende sannsynlige påstand:

Antallet aktive amigabrukere på verdensbasis er sannsynligvis på rundt 50.000 personerpr. dags dato.

Alt dette er antagelser og resonnementer som vi alle forstår, og erselvfølgelig gjenstand for ytterligere vurderinger og diskusjoner,så disse siste resonnementene må bare ses på som et innleggi en stadig pågående debatt om antall amigabrukere på verdensbasis.

For Norsk amigaforening

Tommy Rølvåg Strand
Markedssjed

 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2003-03-02 05:04 (2959 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak