Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Referat fra årsmøtet i Norsk amigaforening
 

Referat fra årsmøtet for 2006 i Norsk amigaforening

Referat fra årsmøte i Norsk amigaforening

Dato: Søndag, 2. april 2006 kl. 18:00


Tilstede:

Goofy^ aka Torstein Gøransson

ips aka Inge Per Strand

Noramiga aka Leif Inge Stenseth

Helgis aka Helge Kvalheim

Rakessh aka Anders Jacobsen

The_blast aka Rune Pedersen


Totalt antall frammøtte: 6 stk.


Saksliste:


1. Presentasjon

- Alle presenterer seg ved fornavn


2. Valg av møteleder og referent


3. Møteregler


4. Årsrapport for 2005


5. Regnskap 2005


6. Budsjett 2006


7. Valg av nytt styre


8. Kontingent 2006


9. Hva vil medlemmene at NAF skal gjøre i 2006?


Sak 2: Valg av møteleder og referent.


Tommy ble enstemmig valgt som møteleder.

Torstein ble enstemmig valgt som referent.


Sak 3: Møteregler


Møtedeltakerne ble oppfordret til å lese møtereglene som står på:

http://naf.as/index.php?side=pressemeldinger&vis=533


Sak 4: Årsrapport for 2005


Formannens årsrapport for 2005 som ligger på

http://naf.as/index.php?side=pressemeldinger&vis=535

ble oppfordret lest av møtedeltakerne.


Årsrapporten ble enstemmig godkjent av årsmøtet, men kasserer Inge Per hadde en kommentar om at hvis flere hadde deltatt i NAF, hadde aktivitetsnivået vært høyere.


Markedssjef Tommy fortalte at Amitopia og HelgeLAN gir seg som brukergrupper i NAF, mens alle de andre fortsetter som før.Sak 5: Regnskap 2005:


Markedssjef  og kasserer la fram regnskap for år 2005, som kan leses her:

http://aminor.info/RegnskapOversiktNAF2005.htm


Regnskapet ble lest og enstemmig godkjent av alle.
Sak 6: Budsjett 2006:


Budsjettet for 2006 ble lagt frem på følgende sted:


http://aminor.info/NAFbudsjett2006-final.htm


Det ble sagt at dersom budsjettet ville bli problematisk å følge, så var det et forslag at man skulle prioritere mer penger på de tingene som virkelig var betydningsfulle,  og således bruke mindre tid og penger på "uvesentlige" ting.


Sak 7: Valg av nytt styre:


Følgende styre ble enstemmig valgt:


Styreleder             Erlend Kristiansen  

Nestleder              Leif-Inge Stenseth  

Kasserer               Inge Per Strand 

Webmaster           Erlend Vidar Kristiansen 

Systemutvikler      Stian Strøm  

Markedssjef          Tommy R. Strand  

Styremedlem        Anders Jacobsen

Styremedlem        Lars Ramskjell                           

Varamedlem:        Stein Morten Eikeland


Sak 8: Kontingent 2006:


Følgende forslag ble lagt frem og enstemmig vedtatt:


Prisene for NAF- medlemsskap blir differensiert på følgende måte:

NAF medlemsskap blir gratis for PDF-avis. Dvs. det blir mulig å abonnere på PDF-utgave av Amigaguiden mot å registrere seg. En lav pris for NAF medlemsskap blir vedtatt av styret for PDF-avis MED medlemsfordeler (for eksempel deltakelse i konkurranser, diplom osv.)


NAF medlemsskap blir kr. 340,- (etter økning fra 260,- grunnet porto- og trykkerikostnadsøkning) for vanlig papirutgave.Sak 9: Hva vil medlemmene at NAF skal gjøre i 2006?


Kasserer sa at NAF burde få flere innspill fra medlemmene slik at arbeidet med avisen går lettere,

mens Helgis sa han skulle skrive spilltester for bladet.


Ingen av møtedeltakerne hadde særlige forslag til aktiviteter utover dette under dette punktet.


Møtet ble avsluttet kl. 19:44 etter å ha startet kl. 18:00, det vil si at møtet varte i 1 time og tre kvarter.


Referent:

Torstein Gøransson

Mo i Rana, 1. mai 2006


 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2006-08-25 08:14 (2769 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak