Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Åpent brev til ISPer i Norge fra Norsk amigaforening

NAF har avholdt en liten undersøkelse..

Vi i Norsk amigaforening brettet for en tid siden ermene opp, sendte en undersøkelse via epost til endel ISPer i Norge omkring amigakunnskapene deres og satt oss ned og ventet på svar.

Følgende ISPer ble kontaktet:
Telenor Avidi
BlueCom
Monet
Helgelandsnett
NextGenTel
Tele2

Etter å ha purret to ganger etter ca. 14 dagers ventetid på svar hadde vi fått svar fra følgende:Telenor Avidi, Bluecom, Helgelandsnett og Tele2. Teleleverandøren NextGenTel var den eneste som ikke svarte oss, dette selv etter to purringer med oppfordring om å svare. Vi vil forøvrig få takke alle som svarte på denne undersøkelsen!

Her er eposten vi sendte alle sammen:

(sitat)...

Åpent brev fra Norsk amigaforening til Internet Service Providers i Norge.

Norsk amigaforening (NAF) sender dette brevet ut til de største ISPene i Norge. Både brev og eventuelle svar fra ISPenevil bli offentliggjort under linkennyheter på vårt nettsted www.naf.as.

Det vil også bli kommentert hvilkeISPer som ikke svarer på dette åpne brevet, selvsagt med god tidsfrist og etter flerepurringer i så fall.

Norsk amigaforening ble stiftet i 1992og er en nasjonal forening hvor brukergrupperomkring Amiga datasystem kan samles.NAF er altså en interesseorganisasjon for Amiga.

Vi har noen spørsmål vi gjerne skulle hattsvar på fra Deres firma.

1) Det er vanlig å dele datamaskinerinn i følgende to kategorier når det gjelderhjelp til internettoppkobling: PC og Mac.Har Deres firma noe tilbud om hjelp til internettoppkoblingtil eiere av Amiga?
2) Har Deres firma hørt om Amigas modernemaskinvareplattform, AmigaOne?
3) Har Deres firma planer om å øke kompetansenpå Amiga plattformen?

Se gjerne http://amiga.com og http://naf.asfor mere informasjon om Amiga og NAF.

Vi håper flest mulig som mottar denne eposten ser bryet verdtå besvare den.

All videre tilbakemelding mottas med takk!

Norsk amigaforening

(sitat slutt)

Svar fra Telenor Avidi:

(sitat)

Hei!

Veldig hyggelig å høre fra Dere.
Internt har vi god kjennskap til Amiga.
Det jeg egentlig lurer på er hva slags support dere forventer og eventuelt at Dere kunne oppdatere oss med info vi trenger?

(sitat slutt spørsmål Telenor Avidi)

Norsk amigaforening svarte Telenor Avidi:

(sitat)

Vet telenor f.eks. at Amiga systemet i det hele tattkan kobles mot internett?

Har dere (om noen) kjennskap til noen av oppkoblingsprogrammene for internett for Amiga(vi ber IKKE om at dere har inngående kjennskap)?

Hvis en bruker av Amiga kommer på tråden tilTelenor Avidi og ber om hjelp til å komme segpå internett, er da sjansen tilstede at vedkommendeblir avvist fordi han ikke er mainstream PC eller Macbruker eller vil denne få hjelp?

Hva er sjansen for at, i ovenstående tilfelle, dennehjelpeløse amigabrukeren virkelig får hjelp til å kommeseg på nett ved henvendelse til Telenor Avidi?

Vet dere f.eks. at to av programmene for internettoppkobling for Amiga heter Miami og Genesis?(tcp/ip - stakker med konfigurasjon for modem ognettverkskort)

Så vidt jeg vet har ikke Amiga støtte forTelenors internettprotokoll PPPoE.Er Telenor klar over dette?

Vet Telenor Avidi om at det er en ny Amiga basertpå moderne maskinvare kallt AmigaOne på trappene?

(sitat slutt svar NAF -> Telenor)

Sluttsvar fra Telenor Avidi:

(sitat)

Hei

Siden jeg var Amiga (64/500/1200) bruker helt fram til 98 har jeg en del kjennskap til dette. Min 1200 var koblet til Internett allerede i 94-95 og før det var jeg bruker av bbs.

Er stadig innom www.amiga.com for å holde meg oppdatert. Her må jeg innrømme at jeg opplever den samme skuffelsen som da jeg var ivrig bruker av Amiga, fastsatte tidspunkter for utgivelser osv. blir stadig utsatt.

Jeg kan vel egentlig svare ja på alle spørsmålene du har kommet med.

Ser et av spørsmålene gjelder oppkobling via Telenor Avidi sitt system, her er svaret at vi ikke bruker pppoe protokoll for å komme på nett. Systemet vårt er på samme måten som et helt vanlig Lan, altså man trenger man bare et nettverkskort/TCP-IP.

Bare til info så er Internett via ADSL (Telefonlinje) som bruker ppp0e protokollen.

mvh
Tom Bastnes
Telenor Avidi AS

(sitat slutt Telenor Avidi)

Svar fra BlueCom:

(sitat)

Hei!

Først og fremst så vil jeg si at jeg fant deres nettside interessant, jeg er selv en liten nostalgiker og finner det alltid interessant å lese om Amiga, Commodore, MSX, Spectrum etc. Jeg var stor fan av disse på 80-tallet. Jeg har faktisk en Sony HitBit MSX maskin stående hjemme, det hender fortsatt at jeg tar den frem for skriver litt basic ; )

Så over til spørsmålene:

1. Vårt supportapparat prøver så langt det er mulig å hjelpe våre kunder på nett, vi har riktignok ingen egen Amiga support gruppe hos oss, men såfremt den som ringer inn kjenner til hvor ethernetkortet ligger definert, så tror jeg vi sammen med kunden kunne bidratt med noe informasjon som forhåpentligvis fikk kunden på nett. Vår type bredbånd er såpass enkel å få til å fungere, så lenge man har et funksjonibelt nettverkskort i maskinen som kan motta en ip-adresse automatisk, så kommer man stort sett på internett.

2. Nei, dette kjente jeg ikke til, jeg trodde for så vidt at Amiga sovnet inn sammen med Commodore og de andre på midten av 90 tallet. Så feil kan man altså ta!

3. Vi har foreløpig ingen planer om å øke kompetansen på denne plattformen. Hvis plattformen vokser og vi ser at dens kundemasse øker, vil vi jo selvfølgelig måtte revurdere dette.

Håper dette var tilfredstillende og jeg vil på vegne av BlueCom, ønske dere lykke til videre med arbeidet.

Tom Bjørnrud, Support Manager Director

(sitat slutt Bluecom)

Svar fra Monet:

(sitat)

1. Nei.Vi kan i dag yte hjelp til de som skal koble seg opp med PC, Mac og Linux.

2. Jeg for min del har ikke hørt om denne.Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan svare for de andre i firmaet.

3. Vi har i dag ikke noen konkrete planer om å øke kompetansen på Amigaplattformen, men mottar gjerne innspill fra dere på linker etc. til stoffom Amiga.

Med vennlig hilsen
Rune Jensen
Teknisk leder

(sitat slutt Monet)

Svar fra Helgelandsnett:

(sitat)

1.) Vi har desverre ingen tilbud for brukere med Amiga, men dersomamiga-brukerenhar mulighet for å koble seg på standard ethernet, har vi alltids mulighetforå tilby tilknytning hos oss gjennom en ethernet-converter. Vår kompetanse pådetteområdet er desverre lav, da vi per dags dato ikke har hatt en enesteamiga-kunde(som vi vet om).

2.) Ingen av våre ansatte har hørt om denne plattformen.

3.) Vårt firma har ingen planer om å øke kompetansen innenfor amiga. Tildette eramiga-miljøet i området altfor lite og ulønnsomt. Vi konsentrerer oss om åleverestabilt og funksjonelt internett for PC-brukere.

Til dere amiga-brukere:
Dersom dere virkelig er så engasjert som det virker, så tviler jeg sterkt påat deretrenger noe hjelp til oppsett av internett. Alt som trengs er etnettverkskort medmed rj-45 plugg, samt software som støtter standard tcp/ip. Derfor passeregentligunderstående spørsmål bedre til data-forhandlere. Det er i hovedsak dissesom stårfor mesteparten av support/installasjon såfremt kunde ikke gjør dette selv.

mvh Steinar Pedersen
sysadmin@helgelandsnett.no

(sitat slutt Helgelandsnett)

Svar fra Tele2:

Telenor svarte kort og enkeltnei som svar på alle våre tre spørsmål...

Norsk amigaforening håper dermed å ha ytet ytterligere et bidrag til å øke kunnskapsnivået blant internettleverandører i Norge om Amiga, og håperogså at dersom akkurat DU tviler på hvilken ISP du skal benytte, så vet du i hvert fall mere om disse ISPenes holdning til Amiga etter å ha lest ovenstående.

Norsk amigaforening

 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2003-08-14 10:36 (2864 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak