Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Statutter

Statutter for Norsk amigaforening

Innledning

Disse statuttene må leses med følgende kunnskap i minne:

Norsk amigaforening's styremedlemmer har møte pr. Internett, og mange av styrets medlemmer vil sannsynligvis aldri få god kjennskap til hverandres personlige integritet.

Siden alle møter i Norsk amigaforening foregår pr. Internett, er foreningens statutter basert på grunnleggende forholdsregler når det gjelder f. eks. valg av nye styremedlemmer.

Les Norsk amigaforenings statutter også med disse ordene i minne:
Foreningsarbeid i fremtiden vil mye godt basere seg på menneskelig kontakt og møter på elektroniske medier. Derfor må foreningsstatutter generelt sett gå nye veier når man skal avholde møter pr. slike medier.

Norsk amigaforening vil basere sin foreningsaktivitet på Internett. Derfor representerer disse statuttene nye ideer og muligens et grunnlag for andre foreninger som i fremtiden vil basere seg på bruk av Internett eller andre elektroniske medier.

§ 1,0 Generelt

§ 1,1 Norsk amigaforening er en nasjonal organisasjon, hvor brukergrupper som organiserer brukere av Amiga hardware og software kan tilsluttes etter disse statuttene.

§ 1,2 Enkeltstående personer kan tilsluttes NAF uten å være medlem i en brukergruppe.

§ 1,3 Firma som handler Amiga - relaterte varer kan tilsluttes NAF.

§ 1,4 Statuttene kan bare forandres av årsmøtet i Norsk amigaforening, og da med 3 / 4 flertall.
Norsk amigaforening omtales heretter som NAF.

§ 2,0 Styret i NAF

§ 2,1 Styrets sammensetning avgjøres årlig av årsmøtet.

§ 2,2 Kassereren og redaktøren "ansettes" av styret i NAF.

§ 2,3 Valgkomite skal utpekes hvert år. I valgkomiteen skal utpekes en formann. Valgkomiteen skal levere årsmøtet forslag til valg av styremedlemmer.

§ 2,4 Kun betalende medlemmer av NAF over 18 år kan sitte i NAFs styre og valgkomite.

§ 3,0 Hvem som er medlem av NAF

§ 3,1 Kun betalende medlemmer av NAF er å regne som medlem i NAF. Dette innebefatter da underliggende brukergruppes betalende medlemmer som er innmeldt av brukergruppen i NAF.

§ 4,0 Avholdelse av årsmøte

§ 4,1 Det skal avholdes årsmøte siste søndag i januar. Årsmøtet skal avholdes på Internett.

§ 5,0 Medlemsfordeler

§ 5,1 Hvert individuelt medlem av NAF får ved innmelding tilsendt: Diplom. Av diplomet fremgår vedkommendes tilknytning til Amiga på en tydelig måte.

§ 5,2 NAF sitt medlemsblad heter Amigaguiden og skal tilsendes alle medlemmer av NAF som betaler full kontingent.

§ 5,3 Hver brukergruppe har tilbud om web - plass til egne hjemmesider på Internett. Denne web - plassen ligger under NAFs domene.

§ 5,4 Teknisk og moralske regler for web - plass bestemmes av styret og webmaster i NAF.

§ 6,0 Medlemskontingent

§ 6,1 Medlemskontingent for NAF avgjøres av styret i NAF

§ 6,2 Medlemmer som mottar medlemsskap i brukergrupper tilsluttet NAF uten å betale medlemsavgift til NAF, er ikke å regne som medlemmer av NAF.

§ 7,0 Fordeling av NAFs medlemskontingent

§ 7,1 Av NAF sine inntekter skal en del gis til NAF Fond hvert år. Denne andelen fastslåes av styret hvert år.

§ 7,2 Av NAF sine inntekter skal en del gis til NAF sine brukergrupper hvert år. Denne andelen fastslåes av styret hvert år.

§ 8,0 Konfidensielt materiale

§ 8,1 All informasjon som regnes som konfidensielt materiale, behandles deretter. Det forventes at dette gjelder begge veier.

 Postet av System User, Bitland - 2998-02-08 21:01 (2947 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak