Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Hvor mange amigabrukere finnes verden over?


Hvor mange amigabrukere finnes verden over?
Ny vurdering av gammelt tallmateriale bringer
oss nærmere en mere oppdatert konklusjon.

Hvor mange amigamodeller ble solgt
verden over fra 1984 til 2000?
Velkjent amigafreak gir undertegnedes
kvalifiserte gjetning fra 2003 en
uventet bekreftelse og godkjentstempel.
Derved er vi et skritt lengre på veien
til å komme nærmere sannheten
om hvor mange amigafreaker vi er for tiden...


For 3 år siden gjorde undertegnede følgende artikkel for naf.as:


http://naf.as/index.php?side=nyheter&vis=1284


I artikkelen over konkluderer jeg med at det er sannsynlig at antall noenlunde aktive amigabrukere basert på forholdet mellom antall aktive amigamaskiner i Norge dags dato (som jeg da beregnet til ca. 900 maskiner) og mellom forholdet mellom amigamaskiner solgt i Norge og i verden, var på ca. 50 000 bruker verden over.


Jeg siterer fra artikkelen:


(sitat begynnelse)
Dermed kan man anta at antallet amigamaskiner på verdensbasis er rundt 5.5 millioner,hvorav rundt 100.000 av disse er i Skandinavia.


Om vi ser på folketallet i de skandinaviske landene, er de nogenlundeslik fordelt:


Norge 4,5 millioner
Sverige 9,0 millioner
Danmark 5,0 millioner
Finland 5,0 millioner


Norge har altså ca. 20 % av innbyggertallet i Skandinavia, etter atvi regner litt på dette.


Hvor mange amigabrukere er vi i Norge? Vårt lille blad hvor jeg er redaktør har pr. dags dato ca. 50 abonnenter. polarBoing.no har ca. 150 medlemmer pålogget hvorav de fleste har Amiga, i allefall vil nok mange av disse ha. I tillegg kan det anslåes at 100-200 stk. bruker Amiga uten å være tilknyttetnoen av disse kanalene. Når det gjelder amigabladet Amitopa er det usikkert hvor mange abonnenter de har,redaktøren opererer med forskjellige tall.I tillegg vet vi fra en sikker kilde at samme kilde opererer med 200 aktiveamigabrukere.Noen av ovenstående er selvsagt de samme personene. Og i tillegg har nok de fleste personene flere Amigaer hver.


Summa summarum: Om vi regner 2.0 Amigaer i gjennomsnitt på hver person og 350 forskjellige amigaeiere, hvorav halvparten aktive, så er det nok ikke å ta for hardt i når man kan si at ca. 350 Amigaer enda er i jevnlig bruk i Norge enda den dag i dag.Dessuten er nok enda like mange til i periodisk bruk.


Norge hadde 20 % av befolkningen i Skandinavia.Ergo bør vi ha 20 % av amigasalget, og ergo også 20 % av aktive amigabrukere i Skandinavia. Alt dette selvfølgelig veldig rundt regnet!


Alt dette burde tilsi ca. 1750 skandinaviske aktive amigamaskiner i bruk.Om vi i tillegg tar høyde for at Norge har dobbelt så mange maskiner somgjennomsnittlig i Skandinavia, lander vi på rundt 900 amigamaskiner i aktivt bruk i Skandinavia. Vi har her svært stor takhøyde i vurderingene, men dette anslaget er nok garantert ikke for høyt!


Om vi nå tar høyde for at Skandinavia har rundt 1,8 % av amigasalgetpå verdensbasis, så påstår vi forsiktig at Skandianavias 900 aktive amigamaskinerogså utgjør 1,8 % av de aktive amigamaskinene på verdensbasis, og kommer etternoen kalkyler fram til følgende sannsynlige påstand:


Antallet aktive amigabrukere på verdensbasis er sannsynligvis på rundt 50.000 personer pr. dags dato.


(sitat slutt)


Christoph Gutjahr, som er en velkjent skribent for tyske magasiner, er en av karene bak amiga-news.de og som er en velkjent administrator av Aminet, bekrefter på IRC-kanal #amigaworld på AmigaWorld IRC-nettverket at antallet amigamodeller som nevnes mest og som er for det meste basert på salg i Storbrittania og i Tyskland, er på litt under 7 millioner enheter.


<+cgutjahr> alefOne: I think the number mentioned most of the time is somewhat below 7 million units, usually based on uk and german sales


<+cgutjahr> I'm occasionally writing for German magazines, I'm one of the guys running amiga-news.de and I'm an Aminet admin. but I'm not a coder


Når vi i tillegg nedjusterer antall gjenværende aktive amigaeiere i Norge til ca. 160 (i motsetning til de 350 jeg regnet med i 2003), og regner med at av Skandinavias aktive amigabrukere burde 40 % av disse bo i Norge (tatt i betraktning av at Norge har 20 % av Skandinavias befolkning og gitt den forutsetning at Amiga er dobbel så populær i Norge som i resten av Skandinavia), så kommer man fram til følgende, justerte versjon av min tidligere kvalifiserte gjetning fra 2003:


Om Skandinavias 400 aktive amigafreaker (min kvalifiserte gjetning) er resten av en amigaklan som i sin tid kjøpte opp 1,4 % (justert tall i forhold til nye opplysninger) av amigamodellene på verdensbasis, så vil nok disse enda den dag i dag statistisk sett utgjøre ca. 1,4 % av antallet amigafreaker på verdensbasis.
Da vil man lande på en justert konklusjon:


Ut fra ovenstående vurdering, består antallet aktive amigabrukere verden over av ca. 28 000 personer dags dato.


Dette er et mere overveid, bedre beregnet og et mere sannsynlig antall enn det antallet jeg kom fram til i min beregning fra 2003.


Likevel tror jeg at konklusjonen er at det korrekte tallet nok er ca. halvparten av dette, med dagens aktivitet på nettet og i diverse forumer i tankene. Og med "amigabrukere" mener jeg utelukkende brukere av amigamaskiner såsom classic Amiga, AmigaOne og Pegasos. Antall brukere av amigaemulatorer kommer nok i tillegg, og utgjør et ikke kjent antall brukere.


Endelig konklusjon:
Etter mangeårig erfaring med amigamarkedet og med ovenstående vurdering tatt i betraktning, finner vi i Norsk amigaforening det sannsynlig at antallet aktive brukere av amigakompatible maskiner, emulatorer utelatt, utgjør ca. 12000-15000 personer verden over.


Undertegnede ser fram til kommentarer fra leserne angående vurderingene over.

 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2006-10-08 02:44 (3154 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak