Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Statutter for Norsk amigaforening

NAFs statutter er klare

Statutter for Norsk amigaforening


Innledning
Disse statuttene må leses med følgende kunnskap i minne:

Norsk amigaforenings styremedlemmer har møte pr. Internett, og mange av styrets medlemmer vil sannsynligvis aldri få god kjennskap til hverandres personlige integritet.

Siden alle møter i Norsk amigaforening foregår pr. Internett, er foreningens statutter basert på grunnleggende forholdsregler når det gjelder f. eks. valg av nye styremedlemmer.

Les Norsk amigaforenings statutter også med disse ordene i minne: Foreningsarbeid i fremtiden vil mye godt basere seg på menneskelig kontakt og møter på elektroniske medier. Derfor må foreningsstatutter generelt sett gå nye veier når man skal avholde møter pr. slike medier.

Norsk amigaforening vil basere sin foreningsaktivitet på Internett. Derfor representerer disse statuttene nye ideer og muligens et grunnlag for andre foreninger som i fremtiden vil basere seg på bruk av Internett eller andre elektroniske medier.

§ 1,0 Generelt

§ 1,1 Norsk amigaforening er en nasjonal organisasjon, hvor brukergrupper som organiserer brukere av Amiga hardware og software kan tilsluttes etter disse statuttene.

§ 1,2 Enkeltstående personer kan tilsluttes NAF uten å være medlem i en brukergruppe.

§ 1,3 Firma som handler Amiga - relaterte varer kan tilsluttes NAF.

§ 1,4 Statuttene kan bare forandres av årsmøtet i Norsk amigaforening, og da med 3 / 4 flertall.

--- Norsk amigaforening omtales heretter som NAF. ---

§ 2,0 Styret i NAF

§ 2,1 Styret i NAF skal bestå av følgende: Formann, Nestformann, Kasserer, Styremedlem, Styremedlem 2

§ 2,2 Styret i NAF skal velges av årsmøtet etter følgende regler: Formann skal velges hvert 2. år. Nestformann skal velges hvert 2. år. Nestformann skal velges det året det ikke velges formann. Kasserer velges ikke av styret. Styremedlem skal velges hvert år. Styremedlem 2 skal velges hvert år. Denne overlappingen av valg av styremedlemmer skjer for at det skal være en viss kontinuitet i styrets arbeide.

§ 2,3 Valgkomite bestående av 3 medlemmer skal utpekes hvert år. I valgkomiteen skal utpekes en formann. Valgkomiteen skal levere årsmøtet forslag til valg av styremedlemmer.

§ 2,4 Kun betalende medlemmer av NAF over 18 år kan sitte i NAFs styre og valgkomite.

§ 2,5 Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer leveres NAFs andelseiere.

§ 3,0 Andelseiere i NAF

§ 3,1 Foruten styret består NAF av en gruppe andelseiere. Disse andelseierne har økonomiske interesser i NAF. Dette vil si at andelseierne tilfører NAF kapital, og dermed må beskytte sine interesser i foreningen.

§ 3,2 Andelseierne kan nedlegge veto mot ethvert styremøtevedtak dersom det ikke er forenlig med NAFs interesser. Vetoretten gjelder spesielt styremøtevedtak som ikke er i tråd med andelseiernes økonomiske interesser i NAF, men også generelle avgjørelser når det gjelder NAFs retningslinjer framover i tid. Som generell regel skal vetoretten sjelden eller aldri benyttes.

§ 3,3 Andelseierne har rett til å skifte ut hele eller deler av styret om hele eller deler av styret ikke fungerer i tråd med andelseiernes og NAFs interesser. Slik utskifting skal generelt meget sjelden eller aldri benyttes. Retningslinjene for utskifting av hele eller deler av styret skal være at andelseierne har gjort et enstemmig vedtak om avgjørelsen. Ovenstående skal benyttes bare i ytterste konsekvens.

§ 3,5 Personer som stiller til valg som styremedlem i NAF kan, om behøvelig, måtte stille til intervju med en representant for andelseierne for at denne personens integritet skal vurderes. Representanten for andelseiern kan, om nødvendig, avvise denne personens skikkethet til å representere NAF.

§ 3,6 Andelseiernes representant skal være kasserer i NAFs styre. Denne funksjonen stilles ikke til valg.

§ 4,0 Hvem som er medlem av NAF

§ 4,1 Kun betalende medlemmer av NAF er å regne som medlem i NAF. Dette innebefatter da underliggende brukergruppes betalende medlemmer.

§ 5,0 Avholdelse av årsmøte

§ 5,1 Det skal avholdes årsmøte siste lørdag i november. ??rsmøtet skal avholdes på Internett.

§ 5,2 Medlemsfordeler Hvert individuelt medlem av NAF får ved innmelding tilsendt: Diplom, Medlemskort. Av diplomet fremgår vedkommendes tilknytning til Amiga på en tydelig måte.

§ 6,0 WEB - plass

§ 6,1 Hver brukergruppe har tilbud om gratis web - plass til egne hjemmesider på Internett. Denne web - plassen ligger under NAFs domene.

§ 6,2 Teknisk og moralske regler for web - plass bestemmes av styret i NAF.

§ 7,0 Medlemskontingent

§ 7,1 Minimum medlemskontingent for NAF avgjøres av styret i NAF.

§ 7,2 Hver brukergruppe tilsluttet NAF etter § 1,1 betaler 10 % av deres betalende medlemmers medlemskontingent pr. år til NAF i kontingent. Likevel regnes minimum medlemskontingent som minstepris etter ovenstående regel. Antall medlemmer regnes pr. 1. januar.

§ 7,3 Hver enkeltperson tilsluttet NAF etter § 1,2 betaler 4 ganger minimum medlemskontingent pr. år for medlemsskapet § 7,3 Hvert firma tilsluttet NAF etter § 1,3 betaler 50 ganger medlesmkontingent pr.år for medlemsskap i NAF.

§ 7,4 Medlemmer som mottar medlemsskap i brukergrupper tilsluttet NAF uten å betale medlemsavgift, er ikke å regne som medlemmer av NAF.

§ 8,0 Fordeling av NAFs medlemskontingent

§ 8,1 Av NAFs innkommende medlemskontingent fordeles 50 % til NAF Fond, og 50 % til administrative utgifter, så som diplom og medlemskort.

§ 9,0 Konfidensielt materiale

§ 9,1 All informasjon som regnes som konfidensielt materiale, behandles deretter. Det forventes at dette gjelder begge veier.

 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2000-12-09 05:29 (1834 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak