Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Medlemsmøte i Norsk Amigaforening 050904

Den 5/9 var det medlemsmøte i Naf, og her finner du et referat fra møtet

Den 5/9 var det medlemsmøte i Norsk Amigaforening, med 7 medlemmer tilstede. Og her kommer referatet:

Tid: Søndag 5/9-04 kl 18:00
Sted: #NAF-Medlemmer på Irc EF-Net

Tilstede: 
Alef
Omen^
AmiX
ppof
Noramiga 
Demtec
Standley

Meldt forfall:
Embla


1. Velkommen
- Vi ble ønsket velkommen til møte av alef

2. Presentasjon
- Alle presenterte seg med navn

3. Valg av møteleder og referent
- Møteleder ble alef og referent ble Noramiga

4. Offisielt opptak av ny brukergruppe: Amitopia
- Medlemmene ble orientert om opptak av den nye brukergruppen Amitopia og hvordan det er bestemt at den skal betale medlemskontingent. 200,- kr for første år for å komme i gang

5. Orientering fra HelgeLAN ved Standley
- Standley orienterte kort om HelgeLAN som ble arrangert 27-29 august. Lanet fungerte godt teknisk, men det ble mindre deltagere enn håpet. Det ble også snakket litt om flere lan.

6. Orientering fra PolarIT ved Omen^
- Omen^ orienterte om PolarIT (tidligere CompuNor), hva de driver med og hvilke planer de har.

7. Orientering fra Noramiga ved \\\\"Noramiga\\\\"
- Noramiga orienterte om brukergruppen Noramiga

8. Orientering fra Amitopia ved AmiDelf
- AmiDelf orienterte om den nytilsluttede brukergruppen og bladet Amitopia. Amitopia er for Amiga brukere før og nå, og bladet vil ha mellom 12 og 24 sider.


9. Orientering om økonomi ved Embla
- alef orienterte raskt om økonomien
??konomistatus pr 2/9:
- Saldo NAF: 1269,- 
- NAF Fond: 1182,- |
- NAF SMS: 76,- 
- Annonser: 3280,- = 82 % av budsjett
- Julelotteri: 270 / 10 000 solgt

10. Orientering fra markedssjefen (alef)
- alef orienterte om reklamesalget og støtten som NAF hadde valgt å gi HelgeLAN. Salget av webannonser går godt, men det jobbes med å skaffe en hovedsponsor
- Det ble også orientert om reklameplanene for neste års AmiGBG. I stede for å lage mange kopier av AmigaGuiden ble det lagt fram et forslag om å heller lage en cd med informasjon om NAF og brukergruppene. Dette fordi det blir billigere og vil gi en mye bedre reklameeffekt. Det ble stemt over forslaget og vedtatt med 5 mot 2 blanke.

11. Spørsmål om firmatilslutning i NAF fra alef
- alef orienterte om sitt firma CompuNor og dets planer framover. Det ble vedtatt at en evt. tilknytning til NAF vil bli en sak for styret. Dette ble tatt til orientering

12. Om Amiga sin fremtid (AmigaOne vs. Pegasos)
- Det ble diskutert frem og tilbake om Amigas fremtid, med klare synspunkter fra alle brukere (Amiga Classic, Amiga One og Pegasos)
- Det ble tatt til orientering at NAF aldri kommer til å gå bort fra classic Amiga

13. Kort sak: Hva skal man gjøre med styremedlemmer som ikke er medlemmer av NAF?
- alef la frem problemet om at styremedlemmer har takket ja til verv i NAF, men ikke vil godta vilkårene som står i statuttene om at alle styremedlemmer må være medlem av NAF på en eller annen måte.
- Det ble vedtatt uten innvendinger at den personen saken gjelder får 2 uker på seg (til 20/9) til å melde seg inn eller trekke sitt verv fra styret. Dette til orientering.

14. Spørsmål: Er NAF liv laga eller bør vi legge ned?
- Medlemmene fik en rask orientering fra alef ang. hans syns på foreningen NAF
- Ingenting videre kom ut av det utenom at alef trakk saken

15. Orientering om NAF julelotteri 2004
- alef orienterte om NAF sitt julelotteri som er i gang. Målet er å selge 10.000 lodd à kr. 1,- fordelt på 20 bøker à 500 lodd. Loddselgerne får beholde 20% av det de selger.
- Det ble også nevnt at en loddbok er blitt borte i Trondheim under AmigaExpo. Det ble vedtatt å skrive om den som nyhet på naf.as og gi beskjed om at den boka er ulovlig i tilfelle noen faller for fristelsen å selge fra den. Saken skal diskuteres mer senere

16. Eventuelt
- alef nevnte at han håper flere av styremedlemmene som er på irc kan joine #naf-styre

17. Avslutning
- Møte avsluttet 19:55


Referent Noramiga
Leif-Inge Stenseth

 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2004-09-13 23:09 (2702 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak