Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
Referat fra årsmøtet i Norsk amigaforening 2009

Referenten har levert referat fra årsmøtet for 2009 i NAF


Referat fra årsmøte i Norsk amigaforening for 2009.

Årsmøtet i Norsk amigaforening for 2009
ble avholdt søndag, 29. mars kl. 20:00.

Saksliste:

1. Presentasjon
- Alle presenterer seg ved fornavn
- Kort pause mens medlemstatus sjekkes
  og man avgjør hvem som har stemmerett.
  (Kun betalende medlemmer har stemmerett.)
2. Valg av møteleder og referent
3. Møteregler
4. Årsrapport for 2008
5. Regnskap 2008
6. Budsjett 2009
7. Valg av nytt styre
8. Kontingent
9. Forslag endring statutter
10. Forslag: Støtte fra Norsk Tipping
11. Forslag: Opptak av brukergrupper /
    medlemmer i ulike kategorier
12. Støtte til brukergrupper:
    Orientering og diskusjon
13. Støtte fra NAF Fond:
    Orientering og diskusjon
14. Avslutning

1. Presentasjon

Oppmøtte (11 oppmøtte, 3 meldt forfall):

Medlemmer med stemmerett:
futar     - Dag Rune
Goofy^    - Torstein
ike^      - Michael
Omen^     - Erlend
Uslss_SPB - Thomas
stakan    - Leif Inge

Observatører og/eller gratismedlemmer
uten stemmerett:
Lucky^ - Alf Oskar
blackmesa
Chris
shinox - Cato
CC0

Meldt forfall:
Inge Per aka ips
Anders aka rakessh
Vidar aka vidar

2. Valg av møteleder og referent
Erlend ble valgt som møteleder, Tommy som referent.

3. Møteregler
Standard møteregler ble gjort rede for av Erlend.
(Respektere den som har ordet, ikke avbryte for mye osv.)

4. Årsrapport for 2008
Erlend presenterte årsrapporten for 2008 som følger:
/index.php?side=pressemeldinger&vis=566
Alle brukte et par minutter og leste den.

5. Regnskap 2008
Regnskapet ble presentert, gjort rede for som følger:
http://garantert.net/NAF/Regnskapsoversikt_Norsk_Amigaforening_2008.html

6. Budsjett 2009
Budsjett for 2009 ble presentert, gjort rede for og vedtatt, som følger:
http://garantert.net/NAF/NAF_budsjett_2009.html

7. Valg av nytt styre
Tommy har fungert som en slags enmanns valgkomite, og alle tidligere
styremedlemmer er forespurt om et nytt år i styret, hvorav alle har takket ja.
Et tillegg dog er at Thomas aka Useless går inn som nytt styremedlem, og
to forandringer er at Leif Inge aka stakan aka NorAmiga blir vanlig styremedlem,
mens Tommy aka alef får to funksjoner; nestformann og markedssjef.

Det nye styret for Norsk amigaforening er som følger:
Erlend    aka Omen^     - formann
Tommy     aka alef      - nestformann
Inge Per  aka ips       - kasserer
Leif Inge aka stakan    - styremedlem
Michael   aka ike^      - styremedlem
Thomas    aka Uslss_SPB - styremedlem
Anders    aka rakessh   - styremedlem
Vidar     aka Vidar     - styremedlem

8. Kontingent
Årskontingenten for medlemsskap i Norsk amigaforening ble enstemmig vedtatt
satt ned fra kr. 340,- til kr. 290,- pr. år. Et av argumentene som ble tatt
opp for denne avgjørelsen var lavere produksjonskostnader for medlemsbladet
takket være en god sponsoravtale med en ledende kontorrekvisitaforhandler i Rana,
Johansen & Michalsen AS.

9. Forslag endring statutter
Årsmøtet fikk forslag om å gi fullmakt til at styret får tillatelse til å revidere
statuttene og gjøre de endringer som må til.
Til tross for årsmøtets kommentarer om kupp-planer og ytringer som "alef "robert mugabe""
så ble forslaget vedtatt med de nødvendige 2/3 flertall.

10. Orientering/Forslag: Støtte fra Norsk Tipping
Erlend orienterte om Norsk Tippings "grasrotandelen".
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Styrets formann fortalte at vi skal jobbe med å få grasrotandel
fra Norsk Tipping til Norsk amigaforening.

11. Forslag: Opptak av brukergrupper / medlemmer i ulike kategorier
Etter kort diskusjon ble denne saken trukket.

12. Støtte til brukergrupper: Orientering og diskusjon
13. Støtte fra NAF Fond:
    Orientering og diskusjon

Sakene er nær beslektet, og ble tatt under ett.

Michael aka ike^ fikk i oppdrag å undersøke om muligheten
til å donere til en bounty, og forslag vil komme til styret angående
forskjellige muligheter for å støtte saker fra NAF Fond.

14. Avslutning
Avslutningsvis ble det snakket litt om NAF Grillfest 2009, og mulighetene
for Norsk amigaforening til å delta i amigamesser i 2009.

Møtet ble avsluttet kl. 21:20, og hadde da vart i 1 time og 20 minutter.

Mo i Rana, 28. april 2009
For styret i Norsk amigaforening
Tommy Rølvåg Strand

 

 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2009-04-28 07:31 (3537 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak