Hovedsiden
Nyheter
Amiga@40
Om NAF
Linker
Amigaguiden
AmigaMAD
Mo i Rana
Amiga
Pressemeldinger
Medlemmer
Tjenester
IRC
Kontakt
Søk
Sponsorer
Kommentarer


Admin
 
Brukernavn:
Passord:

Download Opera

Download Voyager

Download IBrowse

Download AWeb

Download Miami

 
AmigaOS solgt

Amiga Inc selger AmigaOS

Les under hva The Register skriver om saken,oversatt med fattig evne...

Amiga, det ene store håpet for fremtiden for 1980-årenesspillplattform, har solgt sitt operativsystem som dethar gitt sitt navn til.

I stedet for å utvikle classic Amiga OS vil selskapet nåfokusere på sin mobile multimedia plattform,Amiga Digital Environment (DE), som er stort sett hvade ville ha gjort uansett.

Kjøperen er KMOS, et -Delaware - statlig lisensiert selskap [som]utvikler og distribuerer utførende teknologi,programvareapplikasjoner og spesielt innhold til både det trådløseog -trådete- kommunikasjonsmarkedet-, i følge pressemeldingen.Det ble ikke avslørt nærmere innhold i avtalen.

Amiga forsøkte å selge AmigaOS forleden år til Itec. Itec blekjøpt opp av KMOS. Det er ikke helt klart hvorfor det har tatt så langt tidfor selskapene å offentliggjøre avtalen. Amiga sin handel med Itecble inngått 23. april 2003.

Temaet her er at KMOS får rettighetene, tittelen og kildekoden forAmigaOS helt fra første verjson og opp til den seneste AmigaOS4,som Amiga har reklamert de tre siste årene eller så, men enda ikkeer skipet. Inntil dags dato forblir versjon 3.9 den siste versjonen som ersluppet.

Utvikling på AmigaOS4 er for lenge siden satt ut til de europeiskeprogramvareutviklerne Hyperion Entertainment, som vilfortsette å arbeide under KMOS sitt overoppsyn. Hyperionregner med AmigaOS4 vil skipes senere dette året, sent men godt.

Britisk-baserte Eyetech vil også bli tillatt å fortsette ogbundle AmigaOS med sin Amiga maskinvare.

Amigas egne krefter vil konsentrere seg om AmigaDE,dets Java-baserte kryss-plattform multimedia system.Originalt var dette ment som en teknologi som skulle brukesfor å levere spill og multiple media til datasystem ogforbrukselektronikk i hjemmet, men AmigaDE sin fokus er forandreti det siste mot mobilmarkedet.

Teknologien er basert på den britiske Java-spesialisten Tao sinCPU-uavhengige Intent JVM, med multimedia utvidelser. Amigalanserte AmigaDE avspillere for Linux og Windows i 2001 og i mellomtidenhar det fått teknologien innebygd i Sharp sin Zaurus Linux PDA ogNokia sin Mediamaster digitalTV-mottaker.

I mellomtiden har Amiga Inc finpusset gamle amigaspill ogrelansert dem for lommePC plattformen. Navngitt som Amiga Anywhere,bruker spillene essensielt AmigaDE. I følge selskapet sittwebsted tilbyr de allerede 22 titler.

Kilde: theregister.co.uk

NAF sin kommentar:
Ovenstående artikkel gir et meget flott overblikk ogsammendrag over situasjonen de siste 3 årene.
Vi stemmer i med et flerstemt kor som synger:
-Amiga lenge leve-, selv om hylekoret gjerne vilse undergangen komme i møte.

Vi ser (atter en gang) sammen fremover med forventning!

 Postet av Tommy Strand, Mo i Rana - 2004-03-18 06:06 (2342 visninger)
.
Sponsorer
Broadnet

Lindbak