Velkommen til NorAmiga sine nettsider.
Info om oss Kontakt muligheter Downloads Forum Linker

 

På denne siden vil du til en vær tid finne de aktuelle prosjekt som er i gang. Men den er kun aktiv når vi har noe på gang, derfor ligger den ikke i menyen ovenfor.

 

* Prosjekt startet 130804:

Vi driver å setter opp en ny bot på vår kanal, en bot som skal kunne svare på enkle spørsmål stilt av brukerne, mer som et oppslagsverk samt support for Amiga og Commodore 64 brukere. Men det er mye jobb så vi trenger litt hjelp.

Det hele er egentlig ganske enkelt hvis du vil hjelpe, å alle monner drar:)

Lag en tekstfil som er oppbygd som på dette eksemplet;

Amiga One of the greatest computers ever
.iff Amiga ILBM format for pictures
Amigaguiden A Norwegian Amiga Magazine
Amiga+OS The OS for the Amiga Current version is 4.0
osv.

Altså, først ordet som skal "aktivisere" boten, så et mellomrom og svaret. Hvis du behøver to eller flere ord i begynnelsen, settes disse sammen men "+" tegnet. Dette lagres som sakt i en vanlig .txt fil å sendes til noramiga@naf.as

Er du usikker på om ditt ord, forslag er med så er det bare å prøve:) Boten heter Say og du finner den på kanalen  #Noramiga på EFNet.

Husk: ALLE MONNER DRAR! SÅ om du kun har et ord, så send det inn!